SGK Emeklilik

SGK, en çok hangi hastalık ve sakatlığa maluliyet veriyor

(4/a lı) ve  (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,

 Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,

kaybettiği SGK  Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalıları SGK’ca  malul kabul edilmektedir.

 Sigortalıların hastanelere kendiliklerinden giderek aldıkları rapolar malul sayılmaları için yeterli değildir. Sigortalının malul sayılabilmesi için, çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekir.

  • (4/a lı) ve  (4/b li) çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,
  • Kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü,

kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadır.  Malullük Aylığı Bağlanması için ayrıca;  – En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması lazım.

PEKİ SGK en çok hangi hastalık ve sakatlığa maluliyet veriyor yaptığı işe göre çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün kaybına göre işte cevabı;

 En Çok Maluliyet Verilen Hastalık/Arıza

Hastalık/Arıza Oranı (%)
Baş Arızaları (Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri) 38,6
Onkoloji 23,6
Genitouriner Sistem (Gastroentereloji ve Hepatoloji) 7,0
Göz Hastalıkları ve Görme Arızaları 4,1
Karın Hastalıkları ve Arızaları 2,8
Kardiyoloji 2,7
Solunum ve Dolaşım Sistemi Hastalıkları 2,6
Kulak, Burun, Boğaz Hastalık ve Arızaları 0,7
Hareket Sistemi (Kemik, Kas, Eklem) Hastalık ve Arızaları 0,5
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları 0,4
Deri Hastalıkları ve Arızaları 0,4
DİĞER (Birkaç Hastalığı Bulunan ve Çalışma Olanağı Vermeyen Hastalıkları Bulunan) 4,5

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com/

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir