SGK Emeklilik SGK Kamu İşlemleri

Kamu görevlilerinin emekliliğini kolaylaştıracak uygulamada mutlu sona doğru

14/04/2012 tarihli ve 28264 s. R. Gazetede yayımlanan 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ ile kamu görevlilerinden, tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alınmasına başlanmıştı.

Hizmet Takip Programı (HİTAP), kamu idarelerince 4/1-(c) kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak internet üzerinden web, toplu veri veya manuel veri gönderim yöntemleriyle SGK’na aktarılmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, bu Program sigortalıların sisteme girilen veriler esas alarak toplam hizmet süreleri ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespitini de yapmaktadır.

Diğer taraftan, emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması programın nihai amaçlarından biri olarak görülmüştür. Böyle memurlar artık hizmetlerini tek bir tuşa basarak görecek. Ne zaman? nasıl? ne kadar emekli maaşı alacaklarını görecek. Üstelik emeklilik süresi en aza yani jet hızıyla gerçekleşecek

Dolayısıyla, söz konusu Tebliğ’in “Hizmet Takip Programı” başlıklı 4 üncü maddesinin;

“(1) HİTAP ile Kanunun geçici 4.M. uyarınca haklarında  5434 sayılı  Kanun hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

… ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması, işlemleri yapılır.” hükmü ile kamu idareleri tarafından Hizmet Takip Programı üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması amaçlanmıştır. Kurumumuzca hizmet süreçlerini etkin ve verimli hale getirmek, emeklilik hizmetlerinde etkinlik sağlanması ve aylık bağlama sürelerinin kısaltılması amacıyla “HİTAP” Hizmet Takip Programı etkin olarak kullanılmaya başlanarak, yeni bir aşamaya geçilmiş ve 2016 yılı Aralık ayından itibaren gerçekleştirilen pilot uygulama sonucunda, “Emekliye sevk onaylarının ve emekli ikramiyesi onaylarının HİTAP programı üzerinden on-line olarak alınması” suretiyle özellikle emeklilik belgelerinin posta ile gönderilmesinden kaynaklanan sürecin de ortadan kaldırılmasına bağlı olarak emeklilik işlemlerinin tamamlanma süresinin kısaldığı gözlenmiştir. Bu itibarla, 4c  kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinin, HİTAP üzerinden gönderilecek elektronik imza ile onaylı emeklilik belgeleri esas alınarak yürütülmesi işlemlerine 15/09/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır. Bu kapsamda, tüm kamu idarelerinin ekte yer alan kullanma kılavuzuna göre, 4/1-(c) sigortalılarının elektronik imzalı emekliye sevk onay ve emeklilik belgelerini HİTAP programı üzerinden on-line olarak gönderebileceklerdir. Öte yandan, Kurumumuzca imzalanan; Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokoller kapsamında, 01/08/2017 tarihinden geçerli olarak bağlanan ilk gelir/emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanmıştır.

Bu nedenle, 4/1-(c) sigortalılarının ilk emekli aylık ve ikramiye ödemelerinin, ekli dilekçe örneği esas alınarak tercih ettikleri banka/PTT şubeleri aracılığıyla ödeneceği, dolayısıyla emeklilik başvurusunda bulunan sigortalıların banka tercih dilekçelerinin de emeklilik belgeleri ile birlikte gönderilmesi önem arzetmektedir. Bu şekilde, gönderilen bilgi ve belgelerin ayrıca posta veya elden Kuruma gönderilmesi gerekmemektedir

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir