Genel

Çalışma Bakanlığı Hangi İşleri yapmaktadır

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,

Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak, Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,

İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek, Çalışma hayatını denetlemek,

Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak, Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,

İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak,

İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,

Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak, olarak sayılmıştır

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir