İnsan Kaynakları

Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personele ilişkin değişiklik

MADDE 1 – 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ait (8) numaralı bölümü ve (2) sayılı cetvelin Gümrük Müsteşarlığına ait (8) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28335

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/3262Ekli “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik”in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

B. ARINÇ                                                 A. BABACAN                                         B. ATALAY                                                 B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı                           Başbakan Yardımcısı                                Başbakan Yardımcısı

 

S. ERGİN                                                      F. ŞAHİN                                                 E. BAĞIŞ                                                      F. ŞAHİN

Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı               Avrupa Birliği Bakanı                Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

F. ÇELİK                                              E. BAYRAKTAR                                 A. DAVUTOĞLU                                     M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı         Çevre ve Şehircilik Bakanı                           Dışişleri Bakanı                                         Ekonomi Bakanı

 

T. YILDIZ                                                      S. KILIÇ                                               M. M. EKER                                                  H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Gençlik ve Spor Bakanı           Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı              Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

İ. N. ŞAHİN                                                 C. YILMAZ                                             E. GÜNAY                                                  M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                           Kültür ve Turizm Bakanı                                   Maliye Bakanı

 

Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ                                                                    E. BAYRAKTAR

Sağlık Bakanı                                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

 

YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir