Genel

Yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin Kurum hesaplarına yatırılması!!!

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan hüküm gereğince, Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden; bedeli 288.215 TL’yi (2012 yılı için) aşanlar için, yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin Kurum hesaplarına yatırılması, idareler ve noterlerin de bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında araması zorunludur. (KİK)

4734 sayılı Kanun kapsamına giren idarelerin Kanunun 3 üncü maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.

Ancak anılan Kanun maddesine göre istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin sözleşmelerinin imzalanması aşamasında idarelerin ilgili mevzuatları gereğince yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşinin idarelerce Kurum hesaplarına yatırılmasının istenmesi durumunda; çevrim içi tahsilat modülü üzerinden ödeme pusulasının düzenlenememesi nedeniyle ödemenin, Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesinin TR80 0001 0007 9905 5035 385001 nolu hesabına yapılması gerekmektedir.

Dekontta yer alacak bilgiler:

1) Gerçek/tüzel kişinin TC kimlik NO/VKN
2) Adına ödeme yapılan gerçek/tüzel kişinin adı
3) İşin adı ve İKN’si ile idare adı.

Tüm idareler ve gerçek/tüzel kişilere önemle duyurulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir