İş Sağlığı ve Güvenliği

YETKİLENDİRME

YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

–       Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyalarını incelemek, hatalı veya eksik belgesi olan dosyaları talep sahibine iade edilmesini veya yazılı olarak bildirilmesini sağlamak,

–       Belge üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiği olmadığı tespit edilen başvuru için yerinde inceleme yapılmasını sağlamak,

–       Başvuru dosyası ve yerinde inceleme sonucu uygun bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimi ile eğitim kurumlarının yetki belgelerinin düzenlenmesini, verilen belgelerin mevzuata uygun sürelerde vize edilmesini ve mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden kurum/kuruluşların yetki belgelerinin iptal edilmesini sağlamak,

–       İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilen yıllık değerlendirme raporlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve veri tabanına kaydedilmesini ve bu raporların elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak,

–       İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personelin görevlendirme belgesinin ya da bu hizmetlerin tamamının veya bir kısmının ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması durumunda taraflarca yapılacak olan sözleşmenin Genel Müdürlüğe gönderilen nüshasının incelenmesi, değerlendirilmesi ve veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,

–       Sözleşmelerle ilgili fesih bildirimleri ve personel değişikliği formlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve veri tabanına kaydedilmesini sağlamak,

–       Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile eğitim kurumlarının mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütüp yürütmediklerinin tespiti için denetimlerini planlamak ve planlamalara uygun olarak denetimlerin yapılmasını sağlamak,

–       Yetki alan kurum/kuruluşlar tarafından tarafından düzenlenen işyeri hekimliği ile iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanların belgelendirme sınavlarının düzenlenmesini sağlamak ve  sınavda başarılı olanlara belgelerini düzenlemek,

–       Mevzuattaki şartları taşıyan ve bunu belgeleyen kişiler için işyeri hekimi belgesi, iş güvenliği uzmanlığı belgesi düzenlenmesini sağlamak,

–       İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlığı sertifika programlarına ilişkin belgelerin kontrol ve onay işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

–       Yetkilendirme Dairesinin görev alanına giren komisyonların sekretaryasının yürütülmesini sağlamak,

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir