İş Sağlığı ve Güvenliği İşçi Alacak ve Tazminatları

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren, sarhoş işçi hakkında ne yapabilecek?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı nihayet TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, ”İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” kabul edildi. TASARI neler getirecek????  sitemizde değerlendirmeye devam edeceğiz.

Tasarı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

“Sarhoş” gelenler hakkında ne yapılabilecek?  


İş yerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve iş yerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.
İşveren, iş yeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahip olacak.

Alkollü içki yapılan iş yerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilen, kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan, işinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan çalışanlar için yaptırım uygulanmayacak.

İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için iş yerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamakla yükümlü olacak.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir