İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İşveren acil durumlarda ne yapmalı?

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

a. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler,
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır,
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar,
ç) Acil durum planlarını hazırlar,
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler,
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip
ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır
bulunmalarını sağlar,
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele
konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar,
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike
yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar ve
g) Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir