İş Sağlığı ve Güvenliği

YENİ iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işin durdurulması nasıl yapılaca?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen düzenlemelerden biri de işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulmasıdır.Henüz resmiyet kazanmamış alt mevzuat taslağında işin durdurulması aşağıdaki şekilde cereyan edecek;

Buna göre çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile hayati tehlike oluşturabilecek tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde işyerinin tamamında iş durdurulacak.

İnceleme yapan müfettişçe,  işyerinde yukarıda  belirtilen durumlardan biriyle karşılaşıldığında, tespitin yapıldığı tarihte durumu belirtir rapor düzenlenir ve rapor en geç ertesi gün ilgili Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili 3 müfettişten oluşan heyete gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektirecek hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilmesi gerekmektedir.

Anılan Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilecek. Heyet işin durdurulmaması kararını verdiğinde, idari tedbir raporu işleme konulmaz. Rapor Kurul Başkanlığına iletilecek.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir