İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre "Çocuk ve genç işçi" çalıştırma usul ve esasları

6331 sayılı Kanunun 32. maddesiyle İş Kanunun 71. maddesinde yapılan
değişiklikle “onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri” ne ilişkin hususlar da yer almaktadır.  Bu hususlara ilişkin mevcut İş Kanununun 85 inci maddesine göre çıkarılan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte  dayanağı kalmayacağından yürürlükten kaldıracaktır.

Yeni Hazırlanan Yönetmelik Taslağında Aşağıdaki Düzenlemeler ye almaktadır;

MADDE 1 – 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin son fıkrası “Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de,
genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş işçilerin
çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.” şeklinde değiştirilmiş, bu fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Çocuk işçiler bu Yönetmeliğin Ek 1’inde, genç işçiler bu Yönetmeliğin Ek 1
ve Ek 2’sinde ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış genç işçiler ise
bu Yönetmeliğin Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’ünde yer alan işler dışında çalıştırılamaz.
Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi
hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan
maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli
maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi,
depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde,
gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve
soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol
açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz
kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı
gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı
işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan
işlerde, açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik
yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda
dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler
çalıştırılamaz. ”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.Ek-3
16 Yaşını Doldurmuş İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile
boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul
suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
3. Parafinden eşya imali işleri.
4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve
bunlara benzer işler.
5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin
imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç)
6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve
benzerleri).
7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri.
8. Selüloz üretimi işleri.
9. Kağıt ve Kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali
işleri.
10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.
11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir