İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeni İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile belgeleri geçersiz sayılanlar ne yapmalı?

 Yeni İş sağlığı ve güvenliği kanunun geçici 5.maddesi uyarınca; (1)bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.

a)İSG Kanununun Geçici 5. maddesi gereğince belgelerini değiştirmek amacıyla Bakanlığa başvuru yapacak olanların başvurularında ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Bakanlığ hitaben yazıan dilekç* ve bu dilekçnin ekinde;

 Eski sertifikanı aslı

 Lisans diplomasıonaylıkopyası**

 Nüus cüdanı onaylıkopyası**

 

 Belge üretinin (gerek ÇSGEM, gerekse Genel MÜÜLÜ ve TTB’den Belge alı geçrsiz sayıanlar) yatııdığııgöteren dekont*** (280 TL + KDV = 330.4 TL)

 

* Matbu dilekç öneğ aşğıa yer almaktadı.

 

** Nüus cüdanı ve lisans diplomasıı aslıile birlikte öneğnin getirilmesi durumunda Bakanlı personelince onaylama işemi yapıacaktı. Posta veya kargo yoluyla göderilen başurularda nüus cüdanıiçn; kayılıolduğ Muhtarlı, Çlışa ve İşKurumu İ Müülüğü İ veya İç Nüus Müülüğüveya noter onayı lisans diplomasıiçn ise mezun olduğ üiversite, Çlışa ve İşKurumu İ Müülüğüveya noter onayıgerekmektedir.

 

*** Banka hesap no:

 

İşSağığıve Güenliğ Genel MüülüğüDöer Sermaye İşetmesi MüülüğüHesabı

 

Ziraat Bankası– Emek Şbesi

 

IBAN NO: TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007

 

 

Adı soyadı

İzası

 

Dilekçe örneğ:

 

ÇALIŞA VE SOSYAL GÜVENLİ BAKANLIĞ

 

İŞSAĞIĞ VE GÜVENLİĞİGENEL MÜDÜRLÜĞNE

 

30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayııResmi Gazete ’de yayılanarak yüülüğ girmişolan “6331 sayııİşSağığıve Güenliğ Kanunu”nun Geçci 5 inci maddesine göe mevcut (… sıııişgüenliğ uzmanlığı/ işeri hekimliğ sertifikamı yenisi ile değşirilmesini talep ediyorum.

Gereğni saygıarıla arz ederim.

EKLER:

1. Eski sertifikanı aslı

2. Lisans diplomasıonaylıöneğ

3. Nüus cüdanı onaylıöneğ

4. Belge üretine ilişin dekont

 

İetişm Bilgileri

 

Adres:

 

Mail Adresi:

 

Tel No:

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir