Teşvik İşlemleri

Yeni (6 bölgeli) teşvikten hangi işyerleri yararlana bilir???

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın, 12. maddesinin 1. fıkrasına istinaden;

1)Büyük ölçekli yatırımlar,

2)Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğinden,

-13. maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6. bölgede;

1) büyük ölçekli yatırımlar,

2) stratejik yatırımlar ve

3)Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenerek desteklenen işletmeler sigorta primi işveren hissesi desteğine ilave olarak ayrıca sigorta primi (işçi hissesi) desteğinden, Yararlanabileceklerdir.

Bu çerçevede, aynı veya farklı illerde kurulu birden fazla işyeri bulunan işverenlerce, teşvik belgesi hangi işyerinden dolayı alınmış ise bahse konu destekten de ilgili işyerinden dolayı yararlanılabilecek, teĢvik belgesi alınmamış işyerlerinden dolayı söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Ancak bahse konu işletme sahiplerinin söz konusu destekten yararlanabilmeleri için, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenmiş  teşvik belgelerinin 1/1/2012 tarihinden sonra almış olmaları, teşvik belgesi üzerinde ”sigorta primi işveren hissesi desteği” veya “sigorta primi desteği” nin destek unsurları arasında yer alması ve aynı zamanda bu belgelerin yine Ekonomi Bakanlığınca tamamlama vizesinin de yapılmış olması gerekmektedir.

Teşvik belgesinin 1/1/2012 tarihinden önce alınmıĢ olması durumunda ise tamamlama vizesi 1/1/2012 tarihinden sonra yapılmıĢ olsa dahi, sigorta prim desteğinden 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda değil, 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda yararlanılabilecektir. Diğer taraftan, genel teĢvik uygulamaları kapsamında desteklenen gemi inşa yatırımlarından dolayı da söz konusu destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak gemi yatırımlarından dolayı bahse konu destekten yararlanılması sırasında, teşvik belgesinin alınmış olması yeterli olup, tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmayacaktır.

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir