İşçi Alacak ve Tazminatları

Yaşlanınca BAĞKUR’dan kimler kurtulabilir?

GİRİŞ: Torba (6111 sayılı) Kanunun 25 inci maddesi ile  5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olanlardan 65 yaşını dolduranlarla ilgili düzenleme yapılmıştır.Bu düzenleme  uyarınca 25/2/2011 tarihinden sonra  tescilleri yapılanlardan………..ayrıntılar için :  (c)www.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir