Genel

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Y. Değişikliğinin 1.9. 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olmasından Dolayı Yapım İşlerinde İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 13.08.2012 tarihli ve 28383 s. R.G.de yayımlanmıştır. Anılan yönetmelik değişiklikleri 01.09.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yaptıkları yapım işlerine ilişkin ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

 

1) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 6’ncı maddesinde“1/9/2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır” hükmü yer almaktadır.

2) İhale dokümanı yürürlükteki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ilanlar en son 31 Ağustos 2012 Cuma günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 29 Ağustos 2012 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar tamamlanması zorunludur.

3) 29 Ağustos 2012 Çarşamba günü saat 12:00 ve bu tarih/saatten sonra Kurumumuza gönderilecek olan ihale ilanlarının ise, yayın tarihi yeni yönetmelik hükümlerinin yürürlük tarihi olan 1/9/2012 tarihinden sonra olabileceğinden hatalı bir ihale dokümanı ve ihale ilanı durumu ortaya çıkmaması için, yeni mevzuat hükümlerine göre hazırlanması gerekmektedir.

4) Yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yayım için gerekli işlemleri tamamlanmayan bu kapsamdaki ihale ilanları iade edilecektir. Ayrıca, bu saate kadar ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

5) 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6) İlansız pazarlık usulüne göre yapılacak ihalelere ilişkin ihale dokümanı hazırlama ve onaylama işlemleri ise yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre 1 Eylül 2012 tarihine kadar devam edecektir. Bu ihalelerden, ihale dokümanı 1 Eylül 2012 tarihine kadar onaylanmamış, ancak idari şartname ve/veya sözleşme tasarısı onaylanmış ihalelerin, idari şartname ve/veya sözleşme tasarısı onayları bu tarihte sistemden otomatik olarak kaldırılacaktır.

7) İstisna ve kapsam dışı ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir