Yabancılar Rehberi

Yabancıların çalışma izin başvurusu YURTİÇİNDEN ve YURTDIŞINDAN yapılabilir Mİ?

 Çalıştırılmak istenilen yabancılara ilişkin başvuru usul ve esasları;Çalışma izni alınan yabancılar için 30 gün içinde Emniyet makamlarına başvurularak çalışma amaçlı ikamet izni alınması ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren üzerinden sigortalı kaydının yapılması zorunludur. Sigortalı yabancılar ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadırlar.

Çalışma İzni Başvurusu iki türlü yapılabilmektedir

 

1- YURTİÇİNDEN:

Yabancı şahsın Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet izninin bulunması halinde çalışma izin başvuruları yurtiçinden direkt Bakanlığa yapılabilmektedir. Halen ülkemizde turist vizesi ile bulunan yabancılar dahil olmak üzere, 6 ay süreli ikamet tezkeresi talebi için yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren yabancı şahısla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne müracaat ederek ikamet tezkeresi talebinde bulunacaktır.

Talebin Emniyet makamlarınca uygun bulunması halinde ikamet tezkeresinin teslim tarihinden itibaren 10 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izin başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu için işveren konumundaki şahsın PTT şubelerinden e-devlet şifresi alması ve internet ortamında e-devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elektronik çalışma izin başvuru yapması gerekmektedir.

Yapılacak elektronik başvurunun tamamlanmasını takip eden 6 işgünü içinde dilekçe ve internet üzerinden çıktısı alınacak üzerinde barkot numarası bulunan Yabancı Personel Başvuru Formunun (3-5 syf.) Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur

2- YURTDIŞINDAN:

Türkiye’de ikamet etmeyen veya en az altı ay süreli ikamet izni bulunmayan yabancılar Türkiye’deki işverenle imzalamış olduğu iş sözleşmesini ibraz ederek kendi ülkesindeki T.C. konsolosluğuna çalışma vizesi başvurusu yapacaktır. Halen turistik vize ile Türkiye’de olup, ikamet izni alamayan yabancılar için de bu prosedür uygulanacaktır.

Bu başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işveren internet ortamında e-devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elektronik çalışma izin başvuru yapacaktır.

Elektronik çalışma izin başvurusu için işverenin PTT şubelerinden e-devlet şifresi alması gerekmekte olup, bu başvuru esnasında konsolosluk tarafından yabancı şahsa verilmiş bulunan referans numarasının( sadece çevrimiçi konsolosluklarca verilir) bilinmesi gerekmektedir.

Çalışma izni başvuru dilekçesinin ve internet üzerinden çıktısı alınacak üzerinde barkot numarası bulunan Yabancı Personel Başvuru Formunun (3-5 syf.) yabancının T.C. konsolosluğuna başvurusunu takip eden 10 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaştırılması zorunludur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir