Yabancılar Rehberi

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı

6111 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60. maddesine eklenen yedinci fıkra ile kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin 1. fıkranın (d) bendindeki ve 52. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bir yıldan fazla ikamet şartı aranmaksızın yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.  Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca 1. fıkra kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerden 1/3/2011 tarihinden önce yüksek öğrenim görmeye başlayanların ilgili üniversiteler tarafından 1/4/2011 tarihine kadar Kuruma genel sağlık sigortası bildirimleri yapılarak 1/3/2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir