İşçi Alacak ve Tazminatları Memur Rehberi

Uzman ve usta öğretici/öğretmenleri üzmeyelim

Merhaba sevgili okuyucular; KPSS’de kopya iddiaları sonrasında sınavın eğitim bilimleri kısmının iptal edilmesi ile, Milli Eğitim Bakanlığı’nın atamayı planladığı 30.000 öğretmenin ataması yapılamadı; dolaysıyla 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Dönemi binlerce öğretmen açığı ile başladı. Öğretmen açığı konusunda MEB tarafından açıklanmış kesin rakam bulunmamakla birlikte çeşitli sendikaların yaptırdıkları çalışmalar ile bu açığın 125 bin civarında olduğu belirtilmektedir. Milli eğitimde öğretmen açığı her eğitim öğretim yılı başlarken, konuyla ilgili olsun olmasın herkes tarafından dile getirilir ancak bu açığa rağmen eğitim ve öğretim “bir şekilde” sürdürülür. Bu “bir şekilde” sürdürülme, genellikle öğretmen açığı bulunan derslere ya vekil öğretmenlerin girmesi ile ya da ders saati karşılığı üniversite mezunu olanların usta öğretici (öğretmen) olarak sokulması şeklinde yapılır.

 
Vekil öğretmenler memur statüsünde

Vekil öğretmenlerin durumu, ders saati karşılığı derse giren usta öğreticilerden nispeten daha iyi, çünkü vekil öğretmelerin maaşlarının tamamını devlet karşılamakta ve 5510 sayılı Kanun’un 4/c maddesi gereği sosyal güvenliklerini de memur statüsünde sağlamakta ayrıca ay içersinde 10 saat veya 15 saat derse girseler de aldıkları ücret değişmemekte maaşlarını tam almaya devam etmektedirler.

 Ders saati karşılığı derse giren öğretmenler SSK’lıdır

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunmakta, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5/3/2009 tarihli ve 2009/37 sayılı genelgesinin “2.2.8 Usta Öğretici ve Kamu İdarelerinde Ders Ücreti Karşılığı Görev Verilenler” başlıklı bölümünde; 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (f) fıkrasına tabi sigortalıların kimler oldukları ile bunlardan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısının ne şekilde hesaplanacağı belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler sigortalı sayılmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar ile 657 sayılı Kanun’un 89. maddesine göre her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askerî akademiler dâhil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde ücret ile ek ders görevi verilenlerden Emekli Sandığı’na tabi olmayanlar SSK kapsamında sigortalı olacaklardır.

Ders saati karşılığı derse giren öğretmenler 30 gün üzerinden SSK’lıdır

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunacaktır. Bir aylık süredeki gün sayısı (Brüt Aylık Kazanç / Asgari Günlük Kazanç = Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacak, bulunacak miktar 30 günden fazla ise 30 gün olarak alınacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda tam sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmayacaktır.

Örneğin, Mustafa Cerit İlköğretim Okulu’nda ders saati karşılığı derse giren Öğretmen Cüneyt Olgaç, ders saati başına 60.-TL ücret almaktadır ve haftada yedi saat derse girmektedir. Öğretmen Cüneyt Olgaç haftada 420.-TL, ayda 1.680.-TL kazanmaktadır. Cüneyt Olgaç her ne kadar ayda 28 saat yani toplam dört gün derse girmiş olsa da kazancı asgari ücreti yani 760,50.-TL’yi geçtiğinden, SGK’ya 30 tam gün üzerinden sigortalı olarak bildirilecektir.

 

Sosyal Güvenlik Reformu bir mağduriyeti önledi

Çevresinde Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici/öğretmen olarak çalışan bulunanlar muhakkak şu serzenişi duymuşlardır; “yıllardır devletin Halk Eğitim Merkezlerinde çalıştık ama sigortamız az gösterildiğinden emekli olamayacağız veya çok geç olacağız”. Usta öğreticiler/öğretmenler reform öncesinde; kazançları ne olursa olsun, derse girdikleri saatlerin toplamının, gün ederi üzerinden SSK’ya bildiriliyorlardı. Bu da yüzbinlerce usta öğretici/öğretmenin mağdur olmasına yol açtı. Geç de olsa bu mağduriyetin önüne geçilmiş oldu. Yeni eğitim öğretim yılında eski hesaplama alışkanlıkları ders saati karşılığı derse giren öğretmenleri mağdur etmesin.

Kaynak:Ramazan ÇANAKKALELİ/Taraf/03.10.2010

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir