Genel Sağlık Sigortası Memur Rehberi

Ücretsiz izinli memur adına GSS Primi yatırılır mı?

Kamu idareleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında çalıştırdıkları iştirakçileri Sosyal Güvenlik Kurumuna verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek  ve bu primin tamamını Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemekle yükümlü bulunmaktadır. Personel kanunları gereğince bu şekilde ücretsiz izinli olan memurlar da genel sağlık sigortasından faydalanırlar.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir