Tüm Olaylar

Tüketici Kanununa göre uygulanan cezalar artırıldı

23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan %10.26 (on virgül yirmialtı) artış esas alınarak, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

 

4077 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla

Değişik 25 inci Maddesinin;

1/1/2011-31/12/2011

TL

1/1/2012-31/12/2012

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı: 122 134
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı: 245 270
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı: 616 679
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları: 1.232 1.358
12.327 13.591
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları: 2.465 2.717
492 542
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı: 6.163 6.795
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları: 12.327 13.591
246.555 271.851
246.555 271.851
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları: 7.395 8.153
73.966 81.554
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı: 98.621 108.739
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir