İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

Torbayla birlikte kimler İşsizlik sigortasından faydalanacak?

Sigortalı işsizlerin hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR ünitelerine başvurması durumunda, en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik Sigortası hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 30 günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde, geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Ek 1. Maddesinin uygulamasına ilişkin yönetmelik; 21.07.2009 tarih ve 27295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik hükümlerine göre; işten çıkış tarihi, 01.08.2009 ve sonrası olanlar için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi kapsamında verilmesi gereken işten ayrılma bildirgeleri ile tüm işten çıkışlara ilişkin bildirimler işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış bildirimler Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmektedir.

 

Torba (6111 sayılı) Kanun ile 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile;

  •  4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılara,
  •   Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve

Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilere, istekleri halinde işsizlik sigortası hükümlerine tabi olma imkanı sağlanmış olup, İşsizlik Sigortasının kapsamı genişletilmiştir.

İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden 28.02.2011 tarihine kadar sisteme 2.606.065 kişi başvuruda bulunmuş, 2.160.515 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Mart 2002 tarihinden 28 Şubat 2011 tarihine kadar toplamda 3.888.761.965,73.-TL ödemede bulunulmuştur.

Şubat 2011 ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 37.366 kişi ünitelere başvurmuştur. Şubat 2011 ayında 182.446 kişiye 69.303.766,33.-TL ödeme yapılmıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir