SGK Emeklilik

Terör mağduru, şehit yakını ve Emekli Sandığından maaş bağlanacak bazı haller

12/07/2012 tarihli ve 28351 s. R.G. de yayımlanan 6353 s. Bazı Kanun ile KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80.maddesi ile 17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna ilave edilen Ek 1 inci maddesinin Üçüncü fıkrasındaki “Bu madde kapsamına girenlerin ilgili Valiliğe müracaatı üzerine Valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.” hükmü uyarınca, terörle mücadeleden zarar görmüş olup bu madde kapsamında aylık bağlanmasıtalebinde bulunacak olan sivil vatandaşların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkez Birimlerine intikal eden taleplerinin ilgili valiliklere yönlendirilmesine ilişkin 15/08/2012 tarihli duyurunun uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir.

 

Örneğin, 22/08/2012 tarihinde Gaziantep İlinde, 21/09/2011 tarihinde Ankara İli,Kumrular Caddesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında ölen ya da yaralanan sivil vatandaşların 2330 ve 3713 sayılı Kanunlar kapsamında mütaala edilebilecek herhangi bir görevleri bulunmamasına rağmen, sadece o anda orada bulunmaları nedeniyle terörden zarar gördükleri için 5233 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında  değerlendirilerek başvuruları Valiliklere yönlendirilecektir.

 

Diğer yandan 4/7/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanunla yukarıda bahsi geçen hükmü dışında kalan;

– 442 sayılı Kanunun Ek 16 ncı maddesi ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında bulunan 02/06/2007 tarihinde görevde bulunmamaları nedeniyle aylık ya da tazminat talebi reddedilen Geçici Köy Korucularının,

-5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri,

Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanların,

 -Askerlik görevini yapmakta iken vefat eden çocuklarından dolayı aylık bağlanması talebinde bulunan ancak talepleri 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesi gereği malul ya da muhtaç olmamaları nedeniyle reddedilenlerin,

– Askerlik görevini yapmakta iken vefat eden çocuklarından dolayı aylık almakta olan ana ve babaların 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca aylıkları toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi talebinde bulunanların,

– 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesi uyarınca intibak kapsamı içine alınan erbaş, er, geçici köy korucuları ve sivil vatandaşların her yıl bir kademe, her 3 yılda da bir derece yükseltilmesi talebinde bulunanların,

– 2330 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile trafik ve yol güvenliğini sağlamak ve tutuklu ve

hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla

görevli iken sakatlanmalarına ya da ölmelerine rağmen haklarında 2330 sayılı Kanun

hükümleri uygulanmamış olanların,

– 3713 sayılı Kanun kapsamına sayılan terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin

azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu

faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin

teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerin,

– 3713 sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca serbest seyahat kartı talebinde

bulunanların,

– 3713 sayılı kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) fıkrası uyarınca intibak

talebinde bulunanların ve anılan yasada yapılan diğer düzenlemeler nedeniyle hak sahibi

olanların;

İl Müdürlüklerimize yapılacak olan başvurularının doğrudan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yönlendirilmesi gerekmektedir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir