Genel Sağlık Sigortası

Taksitlendirme yapılan Bağkurlulara (4/1-b) reçete verilmesi

60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan  (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların, bu borçlarını 6183 s. kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri halinde bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte SGK sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan sigortalılarımız ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aktivasyonlarının yapılacağı program tamamlanıncaya kadar, SGK ile sözleşmeli eczaneler; söz konusu kişilerin İl/Merkez Müdürlüklerimizce düzenlenen “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi“ ile kendilerine müracaatları halinde adlarına düzenlenmiş reçetelerini SUT kapsamında vermeleri, adı geçen belgenin fotokopisi ile deneme ilaç provizyon çıktısının reçeteye iliştirilerek SGK Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokolün 4.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura etmeleri gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir