SGK Emeklilik

Tüm yönleriyle En son Haliyle Torba KanunT. C. Emekli Sandığı Kanunu ile diğer…

T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile bazı kanun ve KHK değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun No. 6770     Kabul Tarihi: 18/01/2017       MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 226- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce otuz yıldan fazla emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri […]

SGK İşveren Rehberi

Emekliler, Şirketler ve 70 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler kabul edildi

İşletmeler, yatırımcılar ve ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan, borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar sağlayan “Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan sorunun […]

SGK Emeklilik

Yeni Torbada SGK ile ilgili yeni düzenlemeler

Torba Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) halen TBMM’de görüşülmektedir. Tasarıda sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemeler var Tasarı ile,Emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabındaki 30 yıllık üst sınırın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle konu ile ilgili düzenleme yapılması, Hane içinde kişi başına […]

Genel

Emeklilerin yüzünü güldüren bu karara uyulursa mahkemeye gerek olmayacak

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 tarihli ve E:2013/111; K:2014/195 sayılı iptal Kararının yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihinden önce emekli olup da emekli ikramiyeleri 30 yıl üzerinden ödenen şikâyetçilerin, 30 yıldan fazla hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi için karar vermişti. Ancak bu karar tarihinden önce emekli olanlar bu haktan faydalanamadıklarından ancak mahkeme yoluyla hak arama yoluna gitmektedirler. Neticede mahkemelerden […]