isa karakaş köşe yazıları
SGK Emeklilik

Tüm emekliler,engelli,malul, şehit ve gaziler emekli maaşınız doğru yattı mı, işte en son Kesinleşen SGK 2020/Temmuz aylık artışları ve gelir/aylık alt sınırları

SGK kanunları  göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, belediye başkanlarına ödenen tazminatları ile yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için SGK tarafından belirlenmiştir. SGK ve yürürlükten kaldırılan […]

SGK Emeklilik

Çin’li eşlere emeklilik aylığı bağlanması

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 59 uncu maddesi; “Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye’de ikâmet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.” hükmünü amirdir. Konu ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 27/03/2020 tarih ve 34583882-41.412.070 sayılı yazımız ile […]

SGK İşveren Rehberi

Telafi eğitimine ilişkin SGK işlemleri

03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici 6 ncı madde; 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile […]

SGK Emeklilik

SGK aylık bağlama süreleri

Hızlı, etkin ve verimli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla, aylık bağlama işlemlerine ilişkin sürelerin kısaltılması için tedbirler alınarak il müdürlüklerinin performansları aylık olarak takip edilmektedir. Merkezdeki dosyaların güncellenmesi işlemlerine hız verilerek 2019 yılı içinde yaklaşık 120.000 dosya güncellenmiştir. Ayrıca, sigortalı vefat ettikten sonra hak sahiplerine bağlanan aylık, kamu hizmetlerinin yerinde verilmesi ilkesi gereğince yaklaşık 2.200.000 dosyanın […]

İsa KARAKAŞ Kitapları SGK Emeklilik SGK İşveren Rehberi

En kolay bir şekilde SGK Emeklilik konusunda uzmanlaşmak isteyenler için alternatifsiz eser

EN kolay SGK Emeklilik öğreten kitabımızın 5.Baskısını ucuz fiyattan almak isteyenler ve bu kitabımızı bulamayanlar bizimle iletişime geçmeniz halinde yayınevinin size özel  kargo ücretsiz indirimli göndermesine yardımcı olalım.. isakarakas@gmail.com TÜM YÖNLERİYLE“EMEKLİLİK  Uygulaması ve Davaları EL KİTABI” isimli eserimizin 4. Baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine; her gün çok sayıda okuyucumuzun arayıp da bulamadığını bizden acil çözüm […]