Genel Sağlık Sigortası

Stajyer avukatlar sağlık yardımlarından nasıl faydalanır?

Stajyer avukatlar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların staj yapmaya başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla genel sağlık sigortası bildirimleri yapılacak ve bunların genel sağlık sigortalılıkları staja başladığı tarihten itibaren başlatılacaktır. Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun 52. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 32. madde uyarınca 60. maddenin 8. fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan stajyer avukatlardan 01.03.2011 tarihinden önce staja başlayan stajyer avukatların ise Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimleri yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılıkları başlatılacaktır.

Sosyal güvenlik il müdürlüğünce/ sosyal güvenlik merkezince bu kapsamdaki öğrenciler hakkında genel sağlık sigortası tescili ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

ÖRNEKLER:

Örnek 1- Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yapmak üzere 13.01.2011 tarihinde ilgili baroya başvuran ve aynı tarihte staja başlayan stajyer avukat 01.03.2011 tarihinden önce staja başladığından Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 01.04.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılarak 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2- Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını yapmak üzere 27.04.2011 tarihinde ilgili baroya başvuran ve aynı tarihte staja başlayan stajyer avukatın Türkiye Barolar Birliği tarafından http://kesenek.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip web adresinde yer alan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programı” aracılığıyla 27.05.2011 tarihine kadar genel sağlık sigortası bildirimi yapılarak 27.04.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalılığı başlatılacaktır.

(c):

 WWW.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir