İşçi Alacak ve Tazminatları

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ADAYLARI İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

Emeklilik, kadın-erkek tüm çalışanların çalışamayacak durum ve yaşa geldiğinde en büyük arzusu ve beklentisidir. Emeklilik koşullarını taşıyan kişilerin emeklilik için SGK’ya başvurmaları  esnasında bir takım koşul be belgeler aranmaktadır. Okuyucularımızın taleplerine binaen özelikle  SSK’lı ve Bağ-Kur’luların en kısa sürede yaşlılık aylığına kavuşabilmeleri için emeklilik başvurusunda yapacakları işlemler ile dolduracakları belgelere ilişkin bu yazımız kaleme alınmıştır.

                        YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

SSK’lı ve Bağ-Kur’lulara yaşlılık aylığı bağlanması için  örneği SGK tarafından hazırlanan “Tahsis talep dilekçesi” ni doldurup Kuruma başvurmaları zorunlu bulunmaktadır. Tahsis talep dilekçesine, sigortalının bir adet belgelik fotoğrafının da  eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen dilekçe  örneğini  Kurumun  www.sgk.gov.tr sitesinden indirmek mümkündür.

Diğer yandan;

1)      SSK’lıların işten ayrıldıktan sonra,

2)      Bağ-Kur’lulardan, tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra,

Örneği Kurumca hazırlanan belirtilen  tahsis talep dilekçesi ile SGK’ya başvurmaları zorunlu bulunmaktadır.Bağ-Kur’luların müracaat esnasında genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması da zorunludur.

Tahsis talep tarihinde  yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirmemiş olan, ancak, yerine getirilmeyen şartı tahsis talep tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibariyle geçerli sayılmaktadır.

BİRDEN ÇOK STATÜDE ÇALIŞANLARA HANGİ STATÜDE AYLIK BAĞLANIR?

SGK’nın uygulama  Kanunun (5510 sayılı) yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan  4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı)  statüsünde birden fazlasına tabi olarak çalışan veya prim ödeyen sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin talepleri, sigortalılık süresi içinde en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali esas alınarak sonuçlandırılmaktadır. Sigortalılık hallerindeki hizmetlerin eşitliği halinde ise, eşit sigortalılık halinin sonuncusuna göre işlem yapılmaktadır.

2008 yılı Ekim ayı başından önce sigortalı olup, bu tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan,) farklı sosyal güvenlik (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı  kurumlarına ya da               SGK’nın uygulama  (5510 sayılı) Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasında, Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmakta olduğundan son 7 yıl içinde en fazla sigortalı oldukları statüye göre aylık bağlanacaktır. Örneğin  Ali bey , SSK, Bağ-Kur  ve Emekli Sandığı  kapsamında çalışmaları bulunmakta ise bu durumda en son olarak  1260 gün çalışması bulunan Kurumca kendisine aylık bağlanacaktır.

 

              AYLIĞIN BAŞLANGICI

4/1-a (SSK)  ve  4/1-b (Bağ-Kur)   kapsamında bulunan  sigortalıların yaşlılık aylığı, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar. 4/1-b (Bağ-Kur)    kapsamında geçen hizmetlerle birlikte          4/1-a (SSK)   veya          4/1-c (E.Sandığı)  kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacağı durumlarda,   4/1-b (Bağ-Kur)    kapsamında geçen hizmetler prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılır ve aylık, bu tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar.

GÜNÜN SÖZÜ:

            “Demir Tava Geldi  Lakin Kömür Bitti, Akıl Başa Geldi Ama Ömür Bitti”(Anonim)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir