Memur Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sözleşmelilerden memur kadrolarına atananların hizmet sürelerinin SGK açısından değerlendirilmesi

Devlet Memurları Kanunu’nun 4. m.nin (B) fıkrası ile 4924 s. Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve K.H.K.lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması öngörülmektedir. Bu Kararname’nin 1. maddesi ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37. madde uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına veya 4924 sayılı Kanun’a tabi çalışmakta iken memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecektir. © WWW.isakarakas.com

 

Örnek 1- 20/11/1999 – 20/3/2001 tarihleri arasında yedek subaylık hizmeti bulunan Eymen KARAKAŞ, 18/8/2006 tarihinde 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve 8/6/2011 tarihli başvurusu üzerine  20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılan sigortalının Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlatılmıştır.

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan sigortalının, sigortalılığının başlatıldığı 15/7/2011 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığı, 4 yıllık Eğitim Fakültesi mezunu olması nedeniyle 9’uncu derecenin 1’inci kademesi başlangıç alınmak ve 657 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak 5510 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi geçen 4 yıl 10 ay 27 gün, yedek subay olarak 5434 sayılı Kanun’a tabi geçen 1 yıl 4 ay süresi (bu süresine karşılık verilen 3 ay fiili hizmet süresi zammı hariç olmak üzere) değerlendirilmek suretiyle 7’nci derecenin 1’nci kademesi olarak tespit edilecek ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 7’nci derecede  bulunanlar için tahsis edilen  ek gösterge rakamı uygulanacaktır. © WWW.isakarakas.com

Örnek 2– Semir FERHAN adlı kişi 9/2/2005 – 18/5/2006 tarihleri arasında 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel olarak Malatya Devlet Hastanesinde mesleği ile ilgili olmayan görevde çalışmakta iken, 12/4/2007 tarihinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık memuru olarak göreve başlayan ve 15/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 21/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılan sigortalının, Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlatılacaktır.

  Sigortalının 15/7/2011 tarihi itibariyle kazanılmış hak aylığı, 2 yıllık yüksek okul mezunu olması nedeniyle 10’uncu derecenin 2’nci kademesi başlangıç alınmak ve 4924 sayılı Kanun kapsamında geçen 4 yıl 3 ay 3 gün sözleşmeli süresi değerlendirilmek suretiyle 9’uncu derecenin 3’üncü kademesi olarak tespit edilecek olup, 9/2/2005–18/5/2006 tarihleri arasında 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçen süresi mesleği ile ilgili olmadığından kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

  Örnek 3- Akil KARAKAŞ, 19/8/2000 – 18/6/2003 tarihleri arasında özel bir okulda öğretmen olarak çalıştıktan sonra, 13/8/2006 tarihinde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Kanun’un 4’ üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan ve 12/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine 24/6/2011 tarihinde kadrolu öğretmen olarak ataması yapılan sigortalının, (4/1-c)  kapsamında sigortalılığı 15/7/2011 tarihinde başlayacaktır. © WWW.isakarakas.com

19/8/2000 – 18/6/2003 tarihleri arasında özel okulda öğretmen olarak geçen süresinin 2/3’ü, 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca öğretmen olarak göreve başladığı 13/8/2006 tarihinden (4/1-c) kapsamında sigortalılığının başladığı 15/7/2011 tarihine kadar olan süresinin ise tamamı kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınacaktır.

İsa KARAKAŞ

SGK Başmüfettişi

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

© WWW.isakarakas.com


[1] 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir