Dernekler Rehberi

I.Sosyal Güvenlik Kongresi Akademisyen,Bürokrat,Yargı ve Sosyal Tarafların Katılımıyla Yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle Gazi Üniv.İİBF/Beşevler  100.Yıl Konferans Salonunda 25.05.2010 tarihinde yapılan I.Sosyal Güvenlik Kongresinde “SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”  farklı bir perspektifle  tüm yönleriyle ele alındı.

Oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölüm Başkanı Prof.Dr. A.Nizamettin AKTAY’ın yaptığı  Kongrenin I.Oturumunda Gazi Üniversitesi Dekanı Prof.Dr.Kadir ARICI   “uzun vadeli sigorta kolları”, Uludağ Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölüm Başkanı Prof.Dr.Yusuf ALPER  “Genel sağlık sigortası ve primsiz ödemeler, Prof.Dr. Cem KILIÇ “işsizlik ve işsizlik sigortası” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği Başkanı İsa KARAKAŞ  “Aktüeryal denge, Kurumsal yapı ve kayıtdışılık”  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği genel sekreteri Ercüment ÖZTÜRK ” kısa vadeli sigorta kolları” açısından sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin tebliğ sundu.

II. Oturumda ise Türk-İş, TİSK, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Emekliler Derneği,KAMUSEN temsilcileri ile Yargıtay 10.H.D. Başkanı Süleyman CANER kendi perspektifleri açısından tebliğ sundu. Kongreye akademisyen, bürokrat, yargı,SGK yönetim kurulu üyelerinden bazıları ile iş dünyasından çok sayıda katılımcı yer almıştır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir