Genel Sağlık Sigortası

SGK Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği hk duyuru

24.03.2013 tarihli 28597 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/C Listesinde yer alan “Yatarak Tedavilerde  Psikiyatri Hizmetleri’nin açıklama kısmının son cümlesinde yer alan “Ancak hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve operasyon çıkması halinde Tebliğ hükümleri doğrultusunda Kuruma faturalandırılmaz.” hükmünde sehven “faturalandırılmaz” ifadesi yer almış olup, söz konusu hüküm “Ancak hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve operasyon çıkması halinde Tebliğ hükümleri doğrultusunda Kuruma faturalandırılır.” şeklinde uygulanacaktır.
Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/C Listesinde yer alan P621430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi işleminin açıklama kısmında sehven “stent hariç” ibaresi yer almıştır. Söz konusu işlemin açıklama kısmında herhangi bir ibare olmaksızın işlem yapılacak olup;
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ ile yeniden düzenleme yapılacaktır. (SGK Duyurusu)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir