Genel Sağlık Sigortası

SGK SAĞLIK Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarında DEĞİŞİKLİK

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluĢturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 5.1.j ve 5.1.e maddelerine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 13.11.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 ÖDEME KOMĠSYONUNUN 2012/2. DÖNEM ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU

ayrıntılar için: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7d2fdd8a-4187-4a51-9de7-bc7b74d5820c/duyuru_20121112_03.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7d2fdd8a-4187-4a51-9de7-bc7b74d5820c

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir