Genel Sağlık Sigortası

SGK, özel sağlık kuruluşlarına cezadan önce savunma alacak!!

 DUYURU: ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ DİKKATİNE

Sözleşmenin (11.3.1) numaralı maddesinde yer alan “Cezai şart ve/veya fesih uygulamasını gerektiren bir fiilin tespiti halinde SHS’den yazılı savunma istenir. Savunma talep yazısının tebliğ tarihinden itibaren

10 (on) iş günü içinde SHS savunmasını verir. Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme veya soruşturmalarda savunmalar Müfettişlerce alınır.” hükmüne, “…10 (on)

iş günü içinde SHS savunmasını verir…” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurum, gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir” ibaresi ilave edilmiştir.

Bu amaçla hazırlanan ZEYİLNAME-1 duyuru ekinde yer almaktadır. Söz konusu zeyilnamede yer alan hükmün geçerli olabilmesi için, Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat edilerek Zeyilnamenin imzalanması gerekmektedir.

 

Tüm sağlık hizmeti sunucularına önemle duyurulur. (SGK)

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir