Genel Sağlık Sigortası

SGK MEDULA sistemini kullanan sağlık hizmet sunucuları DİKKAT

01.05.2013 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olan 2013 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.D-1 “Hemodiyaliz Tedavileri” başlıklı bölümünün 4. Fıkrasında yer alan, “ Hemodiyaliz uygulamasına yönelik raporlar süre belirtilmeden ayrı düzenlenecek, raporlarda süre belirtilmiş ise bu süreler dikkate alınmayacaktır. Ancak öngörülen seans sayısının değişmesi durumunda yeniden rapor düzenlenecektir.”
hükmü uyarınca, MEDULA hastane sisteminde yapılan en son düzenlemeye istinaden,
 Haftalık 3 veya altında yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının bitiş tarihleri dikkate
alınmamaya başlanmıştır.
 Haftalık 4 veya üstünde yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının sisteme girilmesi
halinde, kişiye belirtilen rapor süresi kapsamında bu rapor üzerinden hemodiyaliz tedavisi verilmesi,
 Haftalık 4 veya üstünde yer alan seans sayısına sahip hemodiyaliz raporlarının süresinin bitiminden
itibaren, sistem tarafından kişi adına düzenlenerek sisteme girilmiş olan başka bir haftalık 3 veya
altında yer alan hemodiyaliz raporu varsa (birden fazla olması halinde en son sisteme girilen rapor
üzerinden) bu rapor üzerinden hemodiyaliz tedavisi verilmesi,
sağlanmıştır.
Ancak, uygulama devreye alındıktan sonra, Kurumumuz kapsamındaki hemodiyaliz tedavisi görmekte
olan kişiler adına düzenlenmiş olan yersiz raporların sisteme girilmiş olması sebebiyle, oluşabilecek
hasta mağduriyetinin de önlenebilmesi için;
 MEDULA-hastane sistemi inceleme ekranında yer alan sisteme girilmiş olan hemodiyaliz
raporlarının rapor fotokopisi ile karşılaştırılmasına yönelik uyarı kaldırılmış olup, 01.05.2013 tarihi
itibari ile hemodiyaliz raporlarının incelenmesinde sisteme girilmiş olan rapor bilgileri yeterli
olarak kabul edilecek olup, rapor fotokopisi istenmesine gerek bulunmamaktadır.
 Kurumumuz kapsamındaki kişiler adına girilmiş olan ve bu kişilerin alacağı tedaviyi olumsuz
olarak etkileyebilecek olan hemodiyaliz raporlarının, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüğündeki yetkili personel tarafından pasiflenebilmesi için bu kişilere yetki verilmiştir. (SGK)sgk

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir