Sendika-İstihdam

Sendikalar Kanunu taslağına ilişkin mutabakat

Sendikalar Kanunu Taslağı İle İlgili Sosyal Taraflarla 33 Maddede Görüşme Yapılarak Tamamında Mutabakat Sağlanmıştır.Buna Göre Yapılan Değişikliklerden Bazıları Şu Şekildedir;

 • Yasa Metni Sadeleştirilmiştir.
 • İş Kolları 28’den 18’e İndirilmiştir.
 • Sendikaya Üyelikte Ve Üyelikte Ayrılmada Noter Şartı Kaldırılarak Üyelikte

E- Devlet Uygulamasana Geçilecektir.

 • Sendika Üyelik Aidatı Sendika Veya İşçinin Talebiyle Uygulanacaktır.
 • Sendikaların Faaliyetleri Tüzüklerine Bırakılmıştır.
 • Aynı İş Kolunda, Farklı İşyerlerinde Çalışan İşçiye Birden Fazla Sendikaya Üye Olma Hakkı Getirilmiştir.
 • Sendikaların Denetiminde Şeffaflık Sağlanarak Yeminli Mali Müşavirler Yetkili Kılınmıştır.
 • Ceza Hükümleri Hafifletilmiş Hapis Cezaları Adli Para Cezalarına Dönüştürülmüştür.
 • Sendikalara Üyelik Yaşı 16’dan 15’e İndirilmiştir.
 • Geçici Süreli İşsizlikte Sendika Üyeliğinin Devamı Sağlanmıştır( 1 Yıl).
 • Sendikalarımıza Radyo Ve Televizyon Kurma İmkânı Tanınmıştır.
 • Sendika Yöneticilerinin Güvenceleri Artırılmıştır.

Böylece 2821 Sayılı Sendikalar Kanununda Yapılan Bu Değişikliklerle Türkiye’nin Şimdiye Kadar Ilo Nezdinde Eleştirilere Maruz Kaldığı 12 Eylülden Kalma Pek Çok Düzenleme Çağın Gereklerine Ve Ülkemiz Koşullarına Göre Yeniden Düzenlenmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir