SGK Kamu İşlemleri

SAY2000İ sistemine bağlı Kamu idarelerinin prim ödemeleri

Maaş ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sistemi üzerinden yapılan kamu idarelerine ait emekli kesenek ve kurum karşılığı ile prim tutarlarının bu kamu idarelerince elektronik ortamda gönderilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilişkilendirilmek suretiyle on-line ödemesinin yapılması hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır. 

      Maaş ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğünce say2000i sistemi üzerinden yapılan kamu idarelerince aylık prim ve hizmet belgeleri, ayın 15 inden itibaren Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden aldıkları emsan veri dosyalarını Kesenek Bilgi Sisteminden internet ortamında gönderilmektedir.

Saymanlıklarca ise  emekli keseneklerinin ilgili tahakkuk biriminin emsan veri dosyalarına göre  kesenek bilgi sisteminde gönderdiği bildirgeye istinaden tahakkuk etmesini müteakip muhasebe kayıtlarındaki kesenek toplamı ile tahakkuk biriminin internet ortamında gönderdiği bildirgelerin toplamı arasındaki uyum sağlandıktan sonra gönderme kaydı oluşturulmak suretiyle ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle gönderme işlemleri sırasında gecikmelere neden olmaması ve Kesenek Bilgi Sisteminde tahakkuk daireleri adına borç kayıtlarının oluşmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-) Saymanlığın muhasebe kayıtlarındaki kesenek toplamları ile tahakkuk birimince elektronik olarak bildirgesi verilmiş tahakkuk toplamının eşitliğinin sağlanması gerekmekte olup, tutarsızlık varsa ilgili tahakkuk birimi ile irtibata geçilerek, tahakkuk kayıtlarının kontrolü ile farklılığın sebebinin tespiti sonucu muhasebe kayıtlarında veya tahakkuk biriminin göndermiş olduğu bildirgelerde gerekli düzeltmelerin yapılarak,  bankaya yatırılan tutarlar ile bildirgeler arasındaki uyumun sağlanması gerekmektedir.

      2-) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa göreve başlayan personelin göreve başladığı aydaki kıst aylığı ile cari ay tam aylığına ait prim tutarlarının bildirimi farklı dönemler olarak ayrı ayrı bildirgeler ile gönderileceğinden, tek muhasebeleşen tutara ait birden fazla tahakkuk için yapılacak gönderme işlemleri bildirge numaraları ile ayrı ayrı  ilişkilendirmek suretiyle yapılmalıdır.

Örnek: Bir kamu idaresinde 08/03/2010 tarihinde ilk defa göreve başlayan bir kamu personelinin bulunması halinde sözkonusu personelin 08/03/2010-14/03/2010 tarihleri arası kıst aylığına ait prim tutarları Şubat ayı Ek Mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi olarak,  tüm personelin 15/03/2010-14/04/2010 tarihleri arası tam maaşlara ait prim tutarları Mart ayı asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi ile ayrı ayrı gönderileceğinden, sözkonusu bildirgeler ile Mart  ayında muhasebeleşen tutarın eşitliği kontrol edilerek gönderme işleminin bildirgelerin sadece biri ile yapılmayıp, her bir bildirge ile ayrı ayrı ilişkilendirilmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

3-)Emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen personelden aylıksız izinli sayılanların Genel Sağlık Sigortası Primleri emekli keseneklerinden bağımsız olarak ayrı bir bildirge ile gönderileceğinden, cari aydaki muhasebe kayıtlarındaki kesenek toplamları ile tahakkuk birimince elektronik olarak bildirgesi verilmiş emekli kesenekleri, aylıksız izinli personelin genel sağlık sigortası primleri veya ek mahiyetteki diğer bildirgelere ait   tahakkuk toplamının eşitliğinin sağlanarak bildirgeler ile ilişkilendirilmek suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

4-) Gönderme işlemi yapılacak ayda, tahakkuk birimince bu aya ilişkin olarak birden fazla bildirgesin bulunması ve göndermenin tek bir bildirge numarası ile ilişkilendirilerek yapılması durumunda, tahsilat tutarı tahakkuk tutarından fazla olacağından bankaca on-line ödemenin yapılmasında yaşanacak sorunlardan dolayı gecikmelere, ayrıca ilişkilendirme yapılmayan diğer bildirgelerin tahsilatı yapılmamış görüneceğinden tahakkuk daireleri adına borç kayıtlarının oluşmasına neden olacaktır.

5-) Ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgelerine ait emekli keseneği, kurum karşılığı ve prim tutarlarının yasal son ödeme süresi ek bordronun yapılmasına esas maaş ödeme tarihine göre belirlendiğinden, gecikme cezası ve zammı ile karşı karşıya kalınmaması için tahakkuk dairelerince muhasebe birimlerine ulaştırılan ve internet ortamında  gönderilen ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgelerine ait bildirge raporlarında kayıtlı son ödeme tarihlerine dikkate edilerek yasal süresi içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir