Genel Sağlık Sigortası

Özel hastanelerin puanlandırılması…

 29/01/2010 tarihli “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge”de Kurum Başkanlık Makamının 28/10/2011 tarihli Olur’u ile değişiklik yapılmış ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanmıştır. Bu itibarla özel sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1- Yapılan Yönerge değişikliğine göre; Hizmet Kalite Standardı ve Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği faktörleri, “Hizmet Kalite Standartları” başlığı altında tek bir maddede birleştirilmiştir. Bu faktöre ait değerlendirme Sağlık Bakanlığınca yapılacak olup, değerlendirme sonuçları Yönergeden dayanakla oluşturulan Komisyona iletilecektir.

2- Hastane Hizmet Dilim Endeksi, MEDULA Sisteminden alınan veriler üzerinden Kurumumuzca hesaplanacaktır.

3- Yönergenin “Kapasite” başlıklı 10. maddesi ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” başlıklı 11. maddesine ait verilerin hastane mesul müdürü/başhekimi tarafından beyan edilmesine devam edilecek olup, söz konusu

verilerin 03-15/11/2011 tarihleri arasında MEDULA sistemine girilmesi gerekmektedir.

 Ayrıca söz konusu verilerin

en geç 22 Kasım 2011 tarihinde teslim olacak şekilde “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Politika Geliştirme Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA” adresine iadeli taahhütlü posta/APS ve ya kargo yoluyla gönderilmesi de gerekmektedir. Sisteme “Kapasite” ve “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” faktörlerine ait bilgileri girmeyen hastanelerin bu faktörlere ait puanlandırılması

yapılmayacaktır. Kurumumuzla sözleşmeli bütün özel hastanelere duyurulur. (SGK)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir