Vergi Rehberi

Motorlu Taşıtlar Vergisinden kurtulma yolları!!!!

GİRİŞ: 31/5/2012 tarihli ve 6322 s. A.A.T.U. Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  41. maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “1985” ibaresi “1990” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “1998” ibaresi “2000” şeklinde; 1., 2. ve 4. fıkralarında yer alan “31/12/2011” ibareleri “31/12/2014” şeklinde değiştirilmiş ve 6322 s.  Kanunun 43. maddesinde, 5838 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde yapılan değişikliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenlemelerle aşağıda  açıklanan model yılı araç sahipleri vergi yönünden avantajlı duruma ……………WWW.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir