İş Sağlığı ve Güvenliği

Metal Sektöründe Risk Değerlendirmesi ve Uygulamaları Semineri

Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğini (İSG) sağlayarak, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, verimi ve istihdamı arttırmaya yönelik politikalar geliştirmek ve çalışma barışını sağlamak Bakanlığımızın öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine inanan Genel Müdürlüğümüz, uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla İSG konularında çalışmalarını işbirliği içerisinde sürdürmektedir. Bahse konu kurumlardan biri de Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’dır.

Genel Müdürlüğümüz; Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) ile işbirliği içerisinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında seçilen bir konuda, işyerlerinde risk bilincini yükselterek önleme kültürünü yaygınlaştırmayı ve iyi uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan iki yıl süreli kampanyalar düzenlemektedir. Nitekim geçtiğimiz sene, kampanya konusu “güvenli bakım” olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası, Ajans ile işbirliği içerisinde, Gaziantep Üniversitesi ve İl Özel İdaresi desteği ile 18 Mart 2011 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ajans tarafından, 2012-2013 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyasında ele alınması karara bağlanan konu “Riskleri Önlemek için İşbirliği Yapalım” olarak belirlenmiştir. Söz konusu ana tema ile; işyerlerinde riskleri önlemek, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak için yöneticilerin yanı sıra çalışanların da işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımlarının desteklenmesi, bu konuda çalışanların da görüşlerinin alınması ve işletmenin bütünleşik sosyal sorumluluk politikalarına dahil edilmesi, özellikle KOBİ’lerde önleme kültürünün yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için uygulanabilir bilgi, rehberlik ve araçların geliştirilmesi ile toplumda sürdürülebilir bir risk önleme kültürünün oluşturulması vurgulanmaktadır. Kampanyanın katılımcıları arasında işçi, işveren, devlet, sosyal taraflar, üniversiteler, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki profesyoneller gibi oldukça geniş bir kesim yer almaktadır.

Ajans ile işbirliği kapsamında ve ele alınması planlanan konu çerçevesinde, ülkemizde de 2012-2013 yılları boyunca bazı etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır. Bunlardan ilki 29 Haziran 2012 tarihinde Konya ilimizde, Ajans işbirliği ve Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası destekleri ile düzenlenecek olan; işveren, çalışan, uzman, profesyonel, ilgili tüm tarafları buluşturarak, söz konusu kampanya kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımının hedeflendiği “Metal Sektöründe Risk Değerlendirmesi ve Uygulamaları Semineri”dir. (çsgb)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir