İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek hastalığı tanı kodları aile hekimliği bilgi sistemi ve hastane yazılım sistemine entegre edilecek

Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, geliştirilmesi, hekimlerin meslek hastalıkları konusunda farkındalığının arttırılması, meslek hastalıklarının erken teşhisinin sağlanması ve meslek hastalıkları verilerinin daha güvenilir ve sağlıklı olarak elde edilmesi amacıyla “Meslek Hastalığı Tanı Kodlarının Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Hastane Yazılım Sistemine Entegrasyonu” planlanmaktadır. Ülkemizde sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalık tanılarının sınıflandırılması ve kodlanması için ICD-10 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi-10 versiyonu) kullanılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çalışmada meslek ve hastalık ilişkilerini gösteren “WHO/SDE/OEH/99.11” referans numaralı kaynağı, tercüme edilmiş, tıpta uzmanlık dernekleri ve ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınarak ülkemiz koşullarına uyarlanmıştır.

Aile Hekimleri, Devlet Hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından kullanılan yazılım sistemlerine “Meslek Hastalığı Tanı Kodları” nın entegrasyonu yapılarak Ek-1 de belirtilen iş akış şeması örneğine uygun olarak bilgilerin ekrana gelmesi sağlanacaktır.

İş Akış Şemasında yer alan “Hastalık ve Kodu”, “Uyarı Notu” ve “Prosedür Notu” na dair bilgilerin bulunduğu “ICD-10 İçindeki Meslek Hastalıklarına İlişkin Kodlar Tablosu” ve “Meslek Hastalığı (ICD-10) ve Meslek Kodlarının (ISCO-88) Eşleştirilme Tablosu”  Sağlık Kodlama Referans Sunucusu web sayfasındaki http://212.175.172.54/skrs2_listesi/ adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu web adresine http://212.175.172.54/SKRSServis2/service.asmx” adresinden ulaşılmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yazılım sistemlerine belirtilen işlemlerin entegrasyonunun  31.07.2011 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir