Memur Rehberi

kurumların yurtdışı kadrolarında görev alan devlet memurlarının 1.7.2010 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanması

Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurların aylıklarına uygulanacak emsal katsayılar hakkındaki 29.6.2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde yer alan ve yurtdışı aylıklarının hesabında esas alınan unsurlarda meydana gelen deği ı iklikler nedeniyle; aynı Kararın 2. maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1.7.2010tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen emsal katsayılar ekli cetvellerde gösterilmiştir.

Anılan değişikliklere göre, kurumların yurtdışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının 1.7.2010 tarihinden itibaren aylıklarının hesaplanmasında;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosunun,

b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 7.7.2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ve 1.7.2010-31.12.2010 döneminde gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde (0,059445) olarak uygulanacak katsayının,

c)193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 103. maddesi ile tespit edilen %15 gelir vergisi oranının,

d)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4. maddesi kapsamında olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanarak aynı şekilde kesenek ve karşılık alınmaya devam olunacağından;

1-5434 sayılı Kanunun mülga 14 üncü maddesinde yer alan %16 oranında emekli keseneğinin,

2-5434 sayılı Kanunun mülga ek 70. maddesinde yer alan ve 25.8.1998 tarihli ve 98/11588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı belirlenmiş olan oranlar üzerinden hesaplanacak emekli keseneğinin (Hesaplanan miktar ilgililerin emsal katsayılarının uygulandığı yurtiçi net aylığın hesabında değil, ayrıca transfer edilen ek gösterge, taban ve kıdem aylığı gibi ödemelerden kesilecek ve bunlara ait gelir vergisinin hesabında vergi matrahından düşülecektir. Ayrıca aynı baz üzerinden hesaplanacak %20 kurum karşılıkları da aynı şekilde hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılacaktır.),

e)  Binde 6,6 olan damga vergisinin,

f) 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde yazılı döviz satış kurlarının aşağıdaki şekilde,

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ SATIŞ KURU (TL)
1 ABD Doları 1,5345
1 Avustralya Doları 1,1989
1 Danimarka Kronu 0,28767
1 İngiliz Sterlini 2,4317
1 İsviçre Frangı 1,4083
1 İsveç Kronu 0,20437
1 Japon Yeni 0,01631
1 Kanada Doları 1,3574
1 Kuveyt Dinarı 5,3226
1 Norveç Kronu 0,24069
1 Suudi Arabistan Riyali 0,40918
1 Euro 2,1420

 

g) “1  Temmuz 2010 ve sonrası” için düzenlenmiş olan ve bu yazımıza ekli cetvellerde yer alan emsal katsayılarının, esas   alınarak,   ödemelerin   2009/15191    sayılı   Bakanlar   Kurulu  Kararındaki düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/09.07.10 * 10289

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir