Memur Rehberi

Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerindeki “Değerlendirme Formu”nda belirtilen hizmet içi eğitimler nasıl hesaplanır?

Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer alan “Değerlendirme Formu”nda belirtilen hizmet içi eğitimlerin; 1- Hizmet içi eğitim olan aday memur eğitimlerinin (temel ve hazırlayıcı eğitim, staj) görevde yükselme eğitimlerinin ve diğer hizmet içi eğitimlerin günde en az (5) saat veya daha fazla süreli olanların gün sayısı üzerinden puanlanması, 2- Hizmet içi eğitimlerin günde (5) saatten az olanlarının ise toplanarak her (5) saatinin (1) gün sayılacak şekilde puanlanması, 3- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yaptırılacak eğitimler (yüksek lisans ve doktora dahil) ile kısa süreli diğer hizmet içi eğitimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 217’nci maddesi gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ile yine aynı Kanunun 214’üncü maddesi gereğince yürürlüğe konulan Genel Müdürlüğünüzün kendi hizmet içi eğitim yönetmeliği gereğince programlanarak yürütülmesi halinde, yukarıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi, 4- TÖMER Dil Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 217’nci maddesi gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı gereğince programlanarak yürütülmesi halinde ve söz konusu eğitimin tamamlanarak sertifikalandırılmış olması kaydıyla, günde en az (5) saat veya daha fazla süreli olanların gün sayısı üzerinden; günde (5) saatten az olanlarının ise toplanarak her (5) saatinin (1) gün sayılacak şekilde puanlanması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir