Teşvik İşlemleri

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı

KOSGEB tarafından daha önce duyurusu yapılan KOBİ Proje Destek Programı’na ilişkin Proje Hazırlama Kılavuzu 13.04.2011 tarihinde yayınlanmıştır. KOBİ niteliğine sahip olan ve KOSGEB tarafından desteklerden yararlanabilecek sektörler olarak belirlenen konularda faaliyet gösteren işletmelerin; “proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması” amacına ulaşılabilmesini teminen KOBİ Proje Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.

Program kapsamında KOSGEB veritabanına kaydı bulunan işletmelerin hazırlayacakları ve süresi en az 6 ay – en fazla 24 ay olarak uygulanacak projelere I ve II. bölgelerde %50, 3 ve 4. Bölgelerde ise %60 oranında olmak kaydıyla en fazla 150.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanması öngörülmektedir. Proje süresi kurul kararı ile en fazla 12 ay uzatılabilmekte ve programın uygulanma süresi 3 yıl olabilmektedir. Proje hazırlama konusunda alınacak danışmanlık hizmetleri de en fazla 1.500 TL olmak üzere program kapsamında desteklenebilmektedir.

Sunulacak projelerde, projede öngörülecek destek tutarının en fazla %10’u oranında makine ve ekipman, hammadde ve malzeme gideri yapılmasına izin verilmektedir. Proje kapsamında desteklenecek giderleri Değerlendirme ve Karar Kurulu belirlemekte olup, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt, vergi-resim-harç, sosyal güvenlik primleri, haberleşme-enerji-su-kira-finansman giderleri ve projeyle ilişkilendirilemeyen diğer giderler desteklenmemektedir.

Program kapsamında desteklenecek proje konuları aşağıda sıralanmaktadır:

• İstihdam artırıcı projeler,

• İhracat artırıcı projeler,

• Pazar payı artırıcı projeler,

• Verimlilik artırıcı projeler,

• Maliyet düşürücü projeler,

• Kapasite artırıcı projeler,

• Ürün/hizmet kalitesi yükseltici projeler,

• Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı projeler,

• Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı projeler,

• Kurumsallaşmaya yönelik projeler,

• Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler.

KOBİ.ORG

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir