Teşvik İşlemleri

KOSGEB destekleri anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Ziya Kahraman ve Ankara MÜSİAD üyelerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, üyelerine yönelik aktif bir politika izleyen MÜSİAD’ı bu çalışmalarından dolayı kutluyarak, bu çalışmaların devam etmesi temenni etti.

 
Sosyoekonomik kalkınmaya ve istihdama katkıları nedeniyle KOBİ’lerin, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke ekonomileri için büyük önem taşıdığını ifade eden KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, işletmelerin %99’ undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu söyledi.
 
KOBİ’lerin ülkemizin kalkınması anlamındaki önemi, hizmet ve ticaret sektörünün ekonomi içindeki artan payı dikkate alınarak 2009 yılı Mayıs ayında, önemli bir adım atılarak KOSGEB Kanununda değişiklik yapıldığını sözlerine ekleyen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, bu tarihe kadar KOSGEB’in hedef kitlesi 400 bin’e yakın imalat sanayi sektörü KOBİ’si iken, yaklaşık 8 katlık bir genişlemeyle bu rakamın 3 milyon’un üzerine çıktığını kaydetti.
 
Kanun değişikliğinden önce KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBİ sayısının 120 bin civarında olduğunu, bugün bu rakamın 560 bin’i geçtiğini anlatan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, söz konusu kapsam genişlemesinin realize edilmesi ve yeni hedef kitleyi de dikkate alan bir destek sistemi hazırlanması çalışmalarının da bu değişikliklere paralel olarak başlatıldığını aktardı.
 
Çalışmalar sonucunda erişimi kolay, etkin, yalın, esnek, proje esaslı ve nitelikli KOBİ’lerin nitelikli şekilde desteklendiği yeni bir destek sistemi oluşturulduğunu söyleyen KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti; “Yeni destek sisteminin çerçevesini belirleyen “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği” ve 15 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında, KOBİ’lere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara yönelik 6 adet destek programı hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.Bu destek programları ile KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracağını düşündüğümüz hemen hemen her konuda destekler sağlanmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstriyel Uygulama, Girişimcilik, İşbirliği-Güçbirliği, KOBİ Projeleri ve Genel Desteklere ek olarak önümüzdeki günlerde 7. destek programı olan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile GİP’te işlem görmek üzere halka arz edilecek KOBİ’lerin ilk halka arza ilişkin maliyetleri 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz olarak desteklenecektir.” 
 
Bu destek programlarından biri olan İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile, temelde KOBİ’lerin bir araya gelerek, ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuar, imalat, hizmet sunumu ve bunun gibi konularda hazırlayacakları projelerin desteklendiğini ifade eden KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, Türk insanının kültüründe olan birlikte iş yapma şuurunu yeniden kazandırmak için budestek programını geliştirdiklerini açıkladı.

 

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, bu destekten yararlanmak için şu ana kadar 30 projenin başvurusunu aldıklarını, geliştirdikleri İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile işletmelere ortak aklı ve kollektif şuuru aşılamak 

istediklerini belirtti.

 

KOBİ’lerin yarınlarda rekabet etme gücünü artırma adına, bu destek 

programının önemine dikkat çeken KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, şöyle konuştu: “Rekabetçi olmanın en önemli adımı hedefli, planlı ve programlı çalışmadır. Bunun yanında, siz herkesten farklı bir yapıya kavuşuyorsanız 

rekabette bir adım öndesiniz. Rekabette sizi bir adım öne çıkartacak unsurlardan birisi güçlü olmak. Rakiplerinize göre daha güçlü sermeye birliktelikleri. Rakiplerinize göre daha iyi organizasyon yapısına kavuşmanız 

sizi öne çıkartır.”

 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile, inovatif girişimcilerin ve KOBİ’lerin iki aşamalı olarak 1 milyon TL’ye kadar desteklendiğini açıklayan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, birinci aşamada 

Ar-Ge ve İnovasyon, ikinci aşamada ise bu çalışmalar neticesinde oluşan ürünlerin ticarileştirilmesine destek olunduğunu ifade etti.

 

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve 

projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği KOBİ Proje Destek Programı ile işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda 

sunacakları projelerini desteklediklerini belirten KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, diğer destek programları hakkında da; 

 

“Tematik Proje Destek Programı ile; makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, uluslar arası mevzuat ve önceliklere küçük ve orta ölçekli işletmelerin uyumunun sağlanması, meslek kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için, işletmelerin ve meslek kuruluşlarının küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla sunacakları projeleri destekliyoruz.
 
Genel Destek Programı ile proje yapma kapasitesi nispeten zayıf KOBİ’lere; yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, tanıtım, tasarım, sınaî mülkiyet, test analiz, eşleştirme ve nitelikli eleman gibi konularda yaygın destek sağlayarak bir proje kapsamında olmayan fakat rekabet gücünü artırıcı işletme geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. 

Bunlara ek olarak, KOBİ’lerin değişen ve hızla gelişen piyasa mekanizmalarında hak ettikleri değere ulaşabilmelerini temin edebilmek amacıyla Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı da uygulamaya aldık.” dedi. 

Kaynak:kosgeb.gov.tr (26.4.2011)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir