Memur Rehberi

KİT ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ hangi yenilikleri getiriyor

KİT ve Bağlı Ortaklıklarının  Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3) 04/05/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz  konusu düzenleme ile, Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve  bunlar karşısında teşebbüslerin üstlendikleri rol göz önünde  bulundurulduğunda,  teşebbüslerin  ekonominin güncel şartlarına uygun bir insan kaynağına daha ivedi biçimde  kavuşmasının temini amaçlanmıştır. 

Tebliğin getirdiği yenilikler

  • Tebliğ ile yılda bir kere ile sınırlandırılan Kamu iktisadi teşebbüsleri  kadro ve pozisyonlarında değişiklik yapma imkânı yılda ikiye çıkartılmıştır.
  • Teşebbüsler yaz kararnamesi için en geç Nisan ayı sonuna, kış kararnamesi  için ise Ekim ayı sona kadar taleplerini Devlet Personel Başkanlığına  iletmelidir. Dönemi içerisinde gönderilmeyen talepler ise bir sonraki dönemde  değerlendirilecektir.
  • Yeni kuruluş kurulması ve zorunlu haller ise bu sınırlamanın dışındadır.  Diğer bir ifadeyle, ekonominin gerektirdiği acil durumlarda talepler Devlet  Personel Başkanlığına süre sınırlaması olmaksızın iletilebilecektir.
  • Kadro ve pozisyonlara ilişkin taleplerin hangi kıstaslar çerçevesinde  inceleneceği açıklığı kavuşturulmuştur.
  • Gerektiğinde yerinde inceleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Tebliğ kapsamında yer alan Teşebbüslerin, memur ve işçi kadroları ile  sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonlarına ilişkin verileri Devlet  Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan e-uygulama sistemi üzerinden  güncelleme sorumluğu tekrar vurgulanmıştır.
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir