İşçi Alacak ve Tazminatları

Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması

İş Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle, ev hizmetlerinden 30 günden az veya puantaj kaydıyla çalışıp eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalıların aynı zamanda 4/1-b kapsamında  sigortalılık hallerinin bulunması durumunda, 4/1-a  kapsamında sigortalılığı sona ermedikçe ay içerisinde eksik kalan günlerinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ay içerisinde eksik kalan süreleri için isteğe bağlı sigortaya müracaat edebilecekleri gibi 41. maddenin (i) bendi kapsamında borçlanabileceklerdir. Bu şekilde kazanılan süreler 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Ancak, kısmi süreli çalışması nedeniyle (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların devam eden (b) bendi kapsamındaki çalışması nedeniyle de prim ödemek istenmesi durumunda (b) bendi kapsamında 30 gün üzerinden prim tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 5- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas kazancın üst sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 101.04.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) kapsamında her ay 20 gün süreyle kısmi süreli olarak çalışmaya başlamış, primleri alt sınırı üzerinden ödenmiştir. Sigortalı 22.04.2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın üst sınırı üzerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş olup sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

2011 Yılı Sigortalılık Statüsü İşe Giriş/Talep Tarihi Toplam Gün Ödeneceği Toplam PEK Aylık Bağlamada Dikkate Alınacak
Gün PEK
Mart 4/b 30 5.177,40 30 5.177,40
Nisan 4/b   10 1.725,80 30 3.810,52
4/a 11.04.2011 20 531,00
4/b 22.04.2011 9 1.553,72
Mayıs 4/a   20 531,00 20 5.177,40
4/b   30 4.646,40
Haziran 4/a   20 531,00 20 5.177,40
4/b   30 4.646,40
Temmuz 4/a   20 558,00 20 5.440,50
4/b   30 4.882,50

Bu sigortalının 2011 yılı Nisan ayı gün sayısı (10 + 20) 30 gün olarak, prime esas kazancı ise (1.725,80 + 531,00 + 1.553,72) 3.810,52 olarak dikkate alınacaktır. Sigortalı Mayıs ayından itibaren her ay 20 gün kısmi süreli olarak çalıştığından 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gün sayısı 20 gün olarak dikkate alınacaktır. Yatırılan tutar üst sınırı geçse dahi prime esas kazançlar tabloda belirtildiği şekilde dikkate alınacaktır.

Kanunun 67. maddesine 6111 sayılı Kanunun 36. maddesiyle eklenen beşinci fıkrasında 25.02.2011 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56. ve 74. maddeleri ile diğer iş kanunlarına göre ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıklarının devam edeceği hüküm altına alındığından, bu durumdaki sigortalılara 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gün bildirilmeyeceğinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırılan primler, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında günsüz prime esas kazanç olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 6- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas kazancın alt sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 04.07.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlamıştır. Sigortalı 02.08.2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş, 2011 yılı Eylül ayında puantaj kaydı nedeniyle 25 gün çalışmış, Kasım ayında bir aylık ücretsiz izin almış, Aralık ayında (a) bendi kapsamındaki çalışmasına geri dönmüştür. Sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

2011 Yılı Sigortalılık Statüsü İşe Giriş/Talep Tarihi Toplam Gün Ödeneceği Toplam PEK Aylık Bağlamada Dikkate Alınacak
Gün PEK
Haziran 4/b 30 796,50 30 796,50
Temmuz 4/a 04.07.2011 28 781,20 30 864,90
4/b   3 83,70
Ağustos 4/a   30 837,00 30 1.674,00
4/b 02.08.2011 30 837,00
Eylül 4/a   25 697,50 25 1.534,50
4/b   30 837,00
Ekim 4/a   30 837,00 30 1.674,00
4/b   30 837,00
Kasım 4/a   Ücretsiz İzin 837,00
4/b   30 837,00
Aralık 4/a   30 837,00 30 1.674,00
4/b   30 837,00
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir