İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel KORUYUCU DONANIMLARIN İşyerlerinde Kullanılması

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerlerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemesi öngörülmektedir. Bu amaçla henüz Resmi Gazetede yayımlanmakla birlikte ÇSG Bakanlığınca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak en son hazırlanan yönetmelik taslağında özelikle aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır.

Sözkonusu yönetmelik gereğince kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, sağlık ve güvenlik risklerinden korunma, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermesi gerekmektedir.

Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi
İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler.
İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir:
a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların mevzuatta öngörülen şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir.
Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerir;
1) Diğer yollarla önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi,
2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak,  risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması,
3) Satın alınmak istenen kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile mevzuatta belirlenen özelliklerin karşılaştırılması.
b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir elemanında değişiklik yapıldığı takdirde bununla ilgili  yeniden değerlendirme  yapılması gerekir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir