Memur Rehberi

Kariyer mesleklerde yaş sınırı 35’e yükseltildi!

A grubu kadrolarda yaş sınırı 35’e yükseltildi! : 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede (1. Mükerrer) yayımlanan 643 sayılı KHK’nin (3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK) 9 uncu maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek 40 ncı madde ile A grubu kadrolar olarak ifade edilen kariyer meslekler için açılan özel yarışma sınavlarına başvurularda aranılan 30 yaş şartı, tüm kariyer meslekler için 35 yaş olarak belirlenmiştir.

643 sayılı KHK’nin bahse konu maddesine aşağıda yer verilmiştir:

Madde 9- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır.”

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir