Memur Rehberi

KİT'lerde 2010 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 2010/T-28 s. YPK Kararı

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 22/01/1990 tarihli ve 399 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan ve 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2010 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 21/07/2010 tarihli ve 2010/T-28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir. Söz konusu Karar 28 Temmuz 2010 günü Resmi Gazete de yayımlandı.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2010 Yılında Uygulanacak Sözleşmeli Personel Ücretleri için tıklayınız.

 

 
 
 
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir