Genel Sağlık Sigortası

KAMU İHALE KANUNUNA TABİ OLAN SÖZLEŞMELİ RESMİ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA "TIBBİ MALZEME" Ödemesinin Usul ve Esasları

Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecek olup yapılacak diğer işlemler aşağıda açıklanmıştır;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedelleri, tıbbi malzemenin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerine hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilmekte ve bedelleri SGK tarafından ödenmektedir. SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlarla temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.

            SUT ve eki listelerinde SUT kodu olup da, fiyatı olmayan tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilir ve bedelleri Kurumca ödenir. KDV oranları, Hazine Kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

1. Tıbbi Malzeme KDV Oranlarının Sisteme Girilmesi

(1) Sağlık hizmet sunucuları tarafından SUT ve eki listelerinde yer alan tıbbi malzeme tutarları KDV hariç olarak, SUT ve eki listelerinde bulunmayan malzemeler ise ‘‘Kodsuz malzeme’’ girişinden yine KDV hariç olarak, MEDULA sistemine kaydedilmektedir. Bilindiği üzere KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir. 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (II) sayılı listenin 22 nci sırasında ise tıbbi cihaz niteliği taşıyan ürünler GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Numaraları itibariyle tek tek sayılmış ve söz konusu uygulama 20/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu listede GTİP numaraları belirtilen eşyaların teslimleri %8 oranında KDV’ ye tabi tutulmakta olup, bahse konu sıralı listede yer almayan eşyaların teslimlerinde ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

(2) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerde otomatik olarak MEDULA sistemi tarafından %8 KDV eklenmekte olup sağlık hizmet sunucularınca %18 KDV seçilmesi halinde ise sistem tarafından %18 KDV eklenmektedir.  Tıbbi malzemelere uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda oluşacak tereddütlerde malzemeye ait GTİP numaraları üzerinden malzemenin KDV oranı sorgulaması yapılacaktır.

             Örnek: Koklear implantın dış ünite parçalarından aktarıcı mıknatıs, konuşma işlemcisi ve pil yuvası adı geçen liste uyarınca  %8 oranında KDV’ye tabi tutulacak, dış ünite parçalarından kablo ise adı geçen listeler kapsamında olmadığından %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır.

            2. Hazine Kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kesintisi Oranlarının Sisteme Girilmesi

             Temin edilen tıbbi malzemelerin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri MEDULA tarafından otomatik olarak ilave edilmektedir. Bulunan bu tutar üzerinden yapılacak hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintileri de MEDULA tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir