Genel Sağlık Sigortası

Kamu Hastaneleri ve ADSM Hizmet Kalite Standartları Değerlendirme Süreci

Kamu Hastaneleri ve ADSM Hizmet Kalite Standartları Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama (Sağlık Bakanlığı)

 

“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” çerçevesinde Kamu Hastaneleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nde, 2011 yılı birinci dönemi için Hizmet Kalite Katsayısının belirlenmesi amacıyla Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi Başkanlığımıza bağlı değerlendiriciler tarafından yapılacaktır.

 Başkanlığımız marifetiyle Kamu Hastanelerinde ve ADSM’lerde yapılacak değerlendirmelerde tüm bölümler değerlendirilmeyecek olup, değerlendirmeler aşağıda belirtilen bölümlerde yapılacaktır. Ayrıca, İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri de Başkanlığımız değerlendiricileri tarafından değerlendirilmeyen hastanelerde ve ADSM’lerde bu bölümleri esas alarak değerlendirme yapacaklardır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki formül baz alınarak hesaplanacaktır. 

Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölüm ve Standartlardan Elde edilen Puan / Belirlenen Bölüm ve Standartların Toplam Puanı – Belirlenen Bölüm ve Standartların Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)

 Kamu Hastaneleri için belirlenen 6 (altı) bölüm:

1. Poliklinikler

2. Ameliyathane

3. Acil Servis Hizmetleri

4. Eczane Hizmetleri

5. Hasta ve Çalışan Güvenliği

6. Hasta Kayıtları ve Dosyası

 ADSM’leri için belirlenen 4 (dört) bölüm:

1. Poliklinikler

2. Protez Laboratuvarı Hizmetleri

3. Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

4. Tesis Yönetimi

 Başkanlık değerlendiricileri tarafından değerlendirilecek Kamu Hastaneleri ve ADSM’lerin isimleri aşağıdaki ekli dosyada yer almaktadır. Başkanlık değerlendiricileri tarafından yapılacak değerlendirmeler 18 Ekim 2010 ve 14 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Hastanelerin ve ADSM’lerin değerlendirme tarihleri değerlendirme tarihlerinden en geç 1 hafta öncesinde www.performans.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir