İş Sağlığı ve Güvenliği

İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesini yenilemek isteyenler!!!!

 BELGE/SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMİ YAPACAKLARIN DİKKATİNE! 6331. SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİ –(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.

İSG Kanununun Geçici 5. Maddesi gereğince eski belgelerini yenileri ile değiştirenlerden, yeni belgelerini kullanmak isteyenlerin

 

dikkatine !!!

 

Gerek ÇSGEM, gerekse Genel Müülüğüü ve TTB tarafıdan verilen belge ve sertifikalar verildiğ tarih itibari ile geçrliliğ tescil edilecektir.

Önek: 2005 ÇSGEM eski sertifika no: aa105 —- geçrli duruma getirilen yeni sertifika tarihi 2005 İGGM no: aa105 olacaktı. Bölece yenileme(vize) yaptımak istenen belgenin tarihi olarak ilk verildiğ tarih esas alıacaktı.

 Belgesini yenileyen işgüenliğ uzmanlarıı ve işyeri hekimlerinin, belgelerini kullanabilmeleri amacıla; ilk belge tarihlerini dikkate alarak, bu tarihin üerinden 5 yı veya daha fazla süe geçişolmasıdurumunda, bu kişlerin Bakanlıç yetkilendirilmişolan eğtim kurumlarıdan ilgili işgüenliğ uzmanlığıveya işeri hekimliğ içn düenlenen “

yenileme eğtimi”

programlarıa katımalarıgerekmektedir.

 Yenileme eğtimini tamamlayan işgüenliğ uzmanlarıı ve işeri hekimlerinin, belgelerine ilişin vize işemlerini de tamamlamalarıgerekmekte olup, bu işemler eğtime katıdılarıkurumlar tarafıdan takip edilecektir

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.